Đánh đề đầu đuôi ăn bao nhiêu?

Đánh đề đầu đuôi ăn bao nhiêu?