ĐẦU ĐUÔI CỦA XỔ SỐ LÀ GÌ?

ĐẦU ĐUÔI CỦA XỔ SỐ LÀ GÌ?