Mơ thấy ăn uống đánh con gì sẽ ra?

Mơ thấy ăn uống đánh con gì sẽ ra?