Luận giải nằm mơ thấy quan tài có ý nghĩa gì, đánh con gì?

Luận giải nằm mơ thấy quan tài có ý nghĩa gì, đánh con gì?