Soi số đề con vật bằng lô rơi từ đề hoặc từ lô

Soi số đề con vật bằng lô rơi từ đề hoặc từ lô